Powrót: suita krakowiaków: na solo tenor lub sopran, chór i orkie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Powrót: suita krakowiaków: na solo tenor lub sopran, chór i orkiestrę lub fortepian na 4 ręce Noskowski, Zygmunt (muzyka)
Jankowski, Czesław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Noskowski Zygmunt, Jankowski Czesław Uzupełnienie: muzyka Zygmunt Noskowski ; wiersz Czesława Jankowskiego Obsada instrumentalna: Na solo tenor lub sopran, chór i orkiestrę lub fortepian na 4 ręce.

Data wydania:

1926

Miejsce wydania:

Warszawa: Sekcja Współczesnych Kompozytorów Polskich przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym

Miejsce druku:

F. Kasprzykiewicz

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [ze starego zasobu 155]

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 64 strony.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.