Noskowski, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Noskowski, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Noskowski, Zygmunt

Data urodzenia:

1846

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

23 lipca 1909

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Był żołnierzem Powstania Styczniowego. Twórca pieśni, utworów symfonicznych i religijnych. Rektor Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego[1].

W latach 1864–1867 kształcił się w Instytucie Muzycznym w Warszawie, m.in. u Apolinarego Kątskiego (w grze skrzypcowej) i Stanisława Moniuszki (w zakresie teorii i kompozycji). Od 1867 r. grał w orkiestrze Teatru Wielkiego w Warszawie, występował również jako pianista i śpiewak. W 1870 r. został sprawozdawcą muzycznym „Kuriera Warszawskiego”. W 1872 r., po uzyskaniu stypendium Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, wyjechał na dalsze studia do Berlina. W nieco późniejszym czasie piastował stanowisko dyrektora Towarzystwa Śpiewaczego „Bodan” w Konstancji. Po powrocie do kraju w 1880 r. prowadził ożywioną działalność w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym; w latach 1881–1902 był jego dyrektorem. Od 1888 r. prowadził aż do śmierci klasę kompozycji w Instytucie Muzycznym; kierował także wiele lat klasą gry orkiestrowej. W 1895 r. zorganizował chór „Lira”, przez kilka lat był drugim dyrygentem orkiestr Opery i Filharmonii Warszawskiej. Bardzo aktywnie działał jako pedagog kompozycji. Do jego uczniów należeli m.in.: Grzegorz Fitelberg, Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski, Ludomir Różycki. Miał w dorobku opery, operetki, balet, muzykę teatralną, kantaty, kompozycje symfoniczne, kwartety smyczkowe, utwory na fortepian, liczne pieśni chóralne i solowe[2].

Bibliografia