Roże dla Safo: poemat na sopran z fortepianem lub z orkiestrą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Roże dla Safo: poemat na sopran z fortepianem lub z orkiestrą Nowowiejski, Feliks (muzyka)
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria (słowa)
Pusłowski, Franciszek Ksawery (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Nowowiejski Feliks, Jasnorzewska-Pawlikowska Maria, Pusłowski F. X. Obsada instrumentalna: Na sopran z fortepianem lub z orkiestrą.

Data wydania:

1947 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce druku:

Kraków: Zakłady Graficzne „Styl”

Znak wydawniczy:

P.W.M. 95

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 4046 III musicalia

Infomacje

W publikacji znajdują się następujące utwory:

Glukupikros,

Faon,

Śmierć Safo,

Epitafium.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.