Leksykon teatralny

Zgłoszenie do artykułu: Leksykon teatralny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Leksykon teatralny Osterloff, Barbara (autor)
Raszewska, Magdalena (autor)
Sielicki, Ryszard (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Osterloff Barbara, Raszewska Magdalena, Sielicki Krzysztof

Data wydania:

1996

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”

ISBN:

83-7163-010-7

Typ publikacji:

leksykon

Infomacje

Pierwszy polski leksykon obejmujący wszystkie jego dziedziny i pojęcia m.in. biogramy twórców, aktorów, kompozytorów muzyki teatralnej, terminologię oraz teorię teatru, rejestr anegdot, a także przesądów teatralnych, historia znanych teatrów polskich.