Roztańczone Rio

Zgłoszenie do artykułu: Roztańczone Rio

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Roztańczone Rio Petersburski, Jerzy (muzyka)
Sewen, Marek (opracowanie)
Feill, Agnieszka (słowa)
Tur, Artur (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Petersburski Jerzy, Sewen Marek, Feill Agnieszka, Tur Artur Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1967 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Data druku:

listopad 1967

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne „Tamka”, Zakład Nr 1

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1968 : 2

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 30 na 21 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.