Arioso Henryka: z operetki „Dzwony kornewilskie”: na głos z forte...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Arioso Henryka: z operetki „Dzwony kornewilskie”: na głos z fortepianem Planquette, Robert (muzyka)
Starzyk, Stefan (opracowanie)
Clairville, Louis Francois Marie (słowa)
Gabet, Ch. (słowa)
Śliwiak, Tadeusz (tłumaczenie)
Skulicz, Witold (projekt okładki)
Kozarynowa, Zofia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Planquette Robert Uzupełnienie: muzyka Robert Planquette ; do druku przygotował Stefan Starzyk ; słowa M. M. Clairville, Ch. Gabet ; tłumaczenie z francuskiego Tadeusz Śliwiak ; projekt okładki Witold Skulicz ; redaktor Krystyna Jaworska Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Wesoła Estrada, 32

Data wydania:

1959 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

maj 1959

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 3562

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 362

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 10 stron o wymiarach 31 na 24 cm. Zawiera nuty oraz tekst francuski i polski. Publikacja została oddana do druku 21 kwietnia 1959 roku.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.