Krakowiak: na chór mieszany: tenor-bas

Zgłoszenie do artykułu: Krakowiak: na chór mieszany: tenor-bas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Krakowiak: na chór mieszany: tenor-bas Poniecki, Edward (opracowanie)
Syrokomla, Władysław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Poniecki Edward, Kondratowicz Ludwik Obsada instrumentalna: Na chór mieszany (tenor-bas).

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 73

Data wydania:

1949 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Miejsce druku:

Poznań: Państwowe Poznańskie Zakłady Graficzne, Okręg Południe

Znak wydawniczy:

K-58467

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 274

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 49 : 274

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący jedną kartę o wymiarach 34 na 24 cm. Informacje dotyczące druku przejęte z karty katalogowej Biblioteki Jagiellońskiej.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.