Syrokomla, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Syrokomla, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pseudonim:

Syrokomla, Władysław

Właściwie:

Kondratowicz, Ludwik Władysław

Data urodzenia:

29 września 1823

Miejsce urodzenia:

Smolhów

Data śmierci:

15 września 1862

Miejsce śmierci:

Wilno

Informacje

Poeta, historyk literatury i tłumacz. Wydał m.in. Gawędy i rymy ulotne, poemat Urodzony Jan Dęboróg a także Dzieje literatury polskiej, poza tym liczne wiersze i tłumaczenia[3].

Syrokomla zdobył sobie znaczną popularność i sławę patriotycznego barda, co spowodowało jego uwięzienie i szykany władz carskich w 1861 r. Skromny „lirnik wioskowy”, jak sam siebie nazywał, był człowiekiem Moniuszce szczególnie bliskim. Napisali wspólnie kilkanaście pieśni. Jednakże, wczesna śmierć poety przerwała tę owocną współpracę[4].

Bibliografia