Pieśń robotników polskich

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń robotników polskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń robotników polskich Popiel, Stanisław (muzyka)
Broniewski, Władysław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Popiel Stanisław, Broniewski Władysław

Seria:

Festiwal Muzyki Polskiej, 6

Data wydania:

1951

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

Miejsce druku:

Zakłady Graficzne MON

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1952 : 75

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 29 na 21 cm. Nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.