Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwory: na sopran i mezzosopr...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwory: na sopran i mezzosopran, flet, obój, 2 klarnety i fagot Porazińska, Janina (słowa)
Lenartowicz, Teofil (słowa)
Krzemieniecka, Lucyna (słowa)
Lutosławski, Witold (muzyka)
Makarewicz, Maciej (ilustracje) Oznaczenie autora wg wydawcy: Porazińska Janina, Lenartowicz Teofil, Krzemieniecka Lucyna, Lutosławski Witold Obsada instrumentalna: Na sopran, mezzosopran, flet, obój, 2 klarnety i fagot.

Data wydania:

1952

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7578 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 24 stron o wymiarach 24 na 34 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.