Piosenki z krakowskiego

Zgłoszenie do artykułu: Piosenki z krakowskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piosenki z krakowskiego Poźniak, Włodzimierz (zebrał)
Szweykowska, Anna (redakcja)
Oleksiewicz, Anna (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Poźniak, Włodzimierz Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

wrzesień 1955

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S127

Infomacje

Pieśni zawarte w niniejszym zbiorku pochodzą wprost z ust ludu krakowskiego. Zebrane na wsi i spisane możliwie najdokładniej, noszą cechu autentyku i przedstawiają w formie nieskażonej swoiste piękno muzyki ludowej. Pochodzą nie tylko z najbliższych okolic Krakowa, lecz i z miejscowości dość odległych; wszystkie jednak zawierają te cechy, które są charakterystyczne dla melodyki obszaru krakowskiego.

Publikacja oddana do druku 26 sierpnia 1926 r. Motywy zdobnicze zaczerpnięto z krakowskiej sztuki ludowej.

Dostęp