Łabędzia pieśń: romans cygański

Zgłoszenie do artykułu: Łabędzia pieśń: romans cygański

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Łabędzia pieśń: romans cygański Puare, M. (muzyka)
Bajkowska, Zofia (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Puare M., Bajkowska Zofia Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Biblioteczka Muzyczna, 187

Data wydania:

1920 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Bronisław Rudzki

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i Spółka

Znak wydawniczy:

B. 1187 R.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska -

Infomacje

Na pierwszej stronie widnieje zdjęcie Miry Zimińskiej. Na ostatniej stronie zamieszczono spis utworów, które ukazały się w tej serii. Incipit: Smutno mi, gdybyś zrozumieć chciał.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.