Krakowska scena muzyczna: encyklopedia: piosenka, jazz, rock, hea...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Krakowska scena muzyczna: encyklopedia: piosenka, jazz, rock, heavy metal, muzyka alternatywna, hip-hop, muzyka klubowa Rabiański, Radosław (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rabiański Radosław

Data wydania:

2006

Miejsce wydania:

Kraków: Musica Iagellonica

ISBN:

978-83-7099-139-5

ISBN:

83-7099-139-4

Typ publikacji:

encyklopedia

Infomacje

Encyklopedia powstała na bazie wywiadów, jakie w latach 2003–2006 Radosław Rabiański przeprowadził z jej bohaterami. Wiadomości zdobyte podczas spotkań z artystami i przedstawicielami krakowskiego środowiska muzycznego zostały uzupełnione informacjami pochodzącymi z innych źródeł, np.:

– z magazynów kulturalnych „Aktivist”, „City Magazine”, „Karnet” i „Miesiąc w Krakowie”,

– z dodatków kulturalnych do dzienników lokalnych oraz ogólnopolskich: „Dziennika Polskiego” – „Twój Sufler”, „Gazety Wyborczej” – „Co Jest Grane”, „Gazety Krakowskiej” i „Super Expressu” – „Pilot Małopolski”.

Prezentowana publikacja jest pierwszą tego typu pozycją na polskim rynku wydawniczym. W języku polskim nie ukazała się dotąd książka, która lokalnej scenie muzycznej poświęciłaby tak wiele miejsca. Jak dotąd żaden ośrodek kulturalny w naszym kraju nie zebrał informacji na temat swojego środowiska muzycznego – jego reprezentantów i ich dokonań. I chyba dobrze się stało, że pierwsza tego typu publikacja poświęcona została środowisku muzycznemu „kulturalnej stolicy Polski”. Ten walor książki może służyć podniesieniu samoświadomości krakowskich artystów jako artystów właśnie „krakowskich” i ukazać wielki potencjał środowiska, z którym na co dzień są związani. Być może stanie się również okazją do wzajemnego zbliżenia się przedstawicieli wszystkich nurtów tworzonej w Krakowie muzyki popularnej. Z pewnością dla wielu Czytelników może być impulsem do pogłębienia swojej wiedzy i muzycznych zainteresowań o nowe, dotąd przez nich nie odkryte obszary.

Encyklopedia obejmuje ok. 350 biogramów osób oraz zespołów, które są prezentowane w 6 względnie niezależnych działach:

– szeroko pojęta „Piosenka”, w tym piosenka folkowa,

– „Jazz” tradycyjny i nowoczesny,

– „Rock”, w tym rock tradycyjny,

– „Heavy metal”,

– „Muzyka alternatywna”,

– „Muzyka klubowa i hip-hop”.

Publikacja zawiera dyskografię do każdego biogramu, indeks haseł osobowych, objaśnienia stosowanych skrótów, fotografie, bibliografię oraz netografię.