Polska pieśń ludowa: pięć pieśni górnośląskich na chór mieszany. ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polska pieśń ludowa: pięć pieśni górnośląskich na chór mieszany Tytuł oryginalny: Polska pieśń ludowa: pięć pieśni górnośląskich na chór mieszany. Zesz. 3 Raczkowski, Władysław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Raczkowski Władysław Obsada instrumentalna: Na chór mieszany.

Część:

Zeszyt 3

Seria:

Polska Pieśń Ludowa, zeszyt 3

Miejsce wydania:

Poznań: Górnośląski Związek Śpiewaczy

Miejsce druku:

Lipsk: Oscar Brandstetter

Postać zapisu:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 118 : 46 [akc.] 124 : 46

Infomacje

Publikacja ukazała się nakładem Górnośląskiego Związku Śpiewaczego.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.