Wiatry zwiały: do słów „Hani” Rydla: na śpiew, klarnet i fortepia...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wiatry zwiały: do słów „Hani” Rydla: na śpiew, klarnet i fortepian Rydel, Lucjan (słowa)
Madej, Józef Franciszek (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rydel Lucjan, Madeja Józef Franciszek Obsada instrumentalna: Na głos, klarnet i fortepian.

Data wydania:

1935

Miejsce wydania:

Poznań: Wydawnictwo Józefa Madeja, Księgarnia św. Wojciecha

Miejsce druku:

Zakłady Kartograficzne i Planograficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 1929 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 9 stron o wymiarach 34 na 25 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.