Jazz baba riba czyli Obrazki z bitloczasów: Wrocław 1982-1997

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jazz baba riba czyli Obrazki z bitloczasów: Wrocław 1982-1997 Smektała, Zdzisław (autor)
Mleczko, Andrzej (ilustracje)
Nalepa, Tadeusz (przedmowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Smektała Zdzisław, Mleczko Andrzej, Nalepa Tadeusz Uzupełnienie: Zdzisław Smektała ; z rys. Andrzeja Mleczki ; wstępem opatrzył Tadeusz Nalepa

Data wydania:

1998

Miejsce wydania:

Wrocław: Astrum

ISBN:

83-87197-51-3

Infomacje

„Książka jest upoetyzowanym zapisem stanów ducha nastolatków żyjących na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Mały realizm miesza się tutaj z marzeniami o wolnym świecie wypełnionym muzyką rockową, seksem, wielkim szmalem, zachodnią cywilizacją” – informacja z okładki.