Kruk: na chór mieszany a cappella

Zgłoszenie do artykułu: Kruk: na chór mieszany a cappella

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kruk: na chór mieszany a cappella Syrokomla, Władysław (słowa)
dr Błażejczyk (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Syrokomla, dr. Błażejczyk Obsada instrumentalna: Na chór mieszany a cappella.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 149

Data wydania:

1936

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 16370 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 2 karty o wymiarach 31 na 24 cm. W nagłówku publikacji znajduje się dedykacja: Kołu Śpiewaczemu im. Demblińskiego w Lesznie w dniu uroczystości 25-lecia ofiaruje autor.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.