Szewera, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Szewera, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szewera, Tadeusz

Data urodzenia:

1925

Miejsce urodzenia:

Leżajsk

Data śmierci:

2007

Informacje

Tadeusz Szewera urodził się w 1925 r. w Leżajsku. Był uczniem gimnazjum i czynnym harcerzem, gdy wybuchła wojna. Mieszkał wówczas w Tarnobrzegu, w którym „Jędruś” – Władysław Jasiński rozpoczyna w 1939 r. swą partyzancką działalność. Ojciec Tadeusza Szewery, Zygmunt, nauczyciel gimnazjum i liceum, także od pierwszych dni okupacji włączył się w nurt rodzącego się Ruch Oporu. Przyjął pseudonim „Cyklop” i współpracował blisko z „Jędrusiem”, nic więc dziwnego, że w 1940 r. „Mały Tadek” był już kolporterem „Odwetu”, podziemnego pisma „Jędrusiów”, a następnie łącznikiem i współpracownikiem oddziału, wreszcie partyzantem, któremu z uwagi na młodociany wiek dano pseudonim „Łebek”. W latach 1943–1944 był także członkiem zespołu redakcyjnego „Odwetu”.

Po wyzwoleniu osiadł na stałe w Łodzi, podjął studia na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego, by ostatecznie po Studium Dziennikarsko-Publicystycznym wrócić do zapoczątkowanej w latach wojny pracy w zawodzie dziennikarza.

Artykuły i reportaże drukował na łamach wielu czasopism, m.in. „Za wolność i lud”, „Mówią wieki”, „Po prostu”, „Wsi”, „Nowej kultury”, „Kroniki”, „Odgłosów”, „Osnowy”. Były wśród nich także wspomnienia o „Jędrusiach”. W 1968 r. wydał zbiór reportaży O Szekspirze, lwie czarnym i wąsach Reymonta (w 1969 r. II wydanie). Tadeusz Szewera był także, jako aktywny działacz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, inicjatorem i współautorem scenariuszy widowisk plenerowych, m.in. Ballady Partyzanckiej, za która uzyskał w 1967 r. nagrodę III stopnia Ministra Obrony narodowej. W 1968 r. otrzymał nagrodę m. Łodzi w dziedzinie upowszechniania kultury.

W 1970 r. wydał Tadeusz Szewera wydał antologię Niech wiatr ją poniesie, pierwszą tego rodzaju pracę w powojennym 25-leciu, zawierającą pieśni, piosenki i ballady, które w latach 1939–1945 stanowiły nieodłączna cząstkę życia konspiratorów, partyzantów, powstańców, jeńców wojennych i żołnierzy[1].

Bibliografia