Pianista: warszawskie wspomnienia 1939–1945

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pianista: warszawskie wspomnienia 1939–1945 Szpilman, Władysław (autor)
Szpilman, Andrzej (opracowanie, tłumaczenie)
Hosenfeld, Wilm (współautor)
Biermann, Wolf (posłowie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szpilman Władysław, Szpilman Andrzej, Hosenfeld Wilm, Biermann Wolf Uzupełnienie: Władysław Szpilman ; wstęp i oprac. Andrzej Szpilman ; fragmenty pamiętnika Wilm Hosenfeld ; posłowie Wolf Biermann ; [tł. z niem. Andrzej Szpilman]

Data wydania:

2000

Miejsce wydania:

Kraków: Wydawnictwo „Znak”

Wydanie:

2, zmienione i uzupełnione

ISBN:

83-7006-954-1

Typ publikacji:

pamiętnik

Infomacje

Pamiętnik sławnego pianisty i kompozytora opisujący sześć lat jego życia w ukryciu w okupowanej Warszawie. Pierwsze wydanie pod redakcją J. Waldorffa ukazało się w 1946 r. ze znacznymi ingerencjami cenzury. Pełna, autorska wersja ukazała się najpierw w Niemczech, później niemal na całym świecie, a w 2000 r. w Polsce. Na jego kanwie powstał film pod tym samym tytułem w reżyserii Romana Polańskiego.