Wieczorny dzwon

Zgłoszenie do artykułu: Wieczorny dzwon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wieczorny dzwon Tytuł oryginalny: Abendglocken Voigt, Walter (muzyka, słowa)
Golwyn, Billy (muzyka, słowa)
Kuroń, Bogumił (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Voigt Walter, Golwyn Billy Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1936 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo „Fermata”

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Express

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” NWI/656

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1987 : 303/10 (155)

Infomacje

Na okładce publikacji znajduje się również tytuł utworu w języku angielskim: Evening bells. Dodatkowo pod nagłówkiem podano równoległy tytuł w języku niemieckim.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.