Pieśni na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni na 4-głosowy chór mieszany a cappella Tytuł oryginalny: Pieśni na 4-głosowy chór miesz. a capp. Wacław z Szamotuł (muzyka)
Szweykowski, Zygmunt Marian (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wacław z Szamotuł Uzupełnienie: muzyka Wacław z Szamotuł ; wg pierwodruku przygotował do wydania Zygmunt Marian Szwykowski Obsada instrumentalna: Na 4-głosowy chór mieszany a cappella.

Seria:

Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, 28

Data wydania:

1964

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

październik 1964

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1964 : 406

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 24 stron o wymiarach 25 na 35 cm. Skrót wstępu w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.