Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej

Zgłoszenie do artykułu: Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Muzyki w Warszawie

Editions de Musique Polonaise Ancienne

Publications de Musique Ancienne Polonaise

Rodzaj:

seria

Autorzy:

Feicht, Hieronim (kierownik wydawnictwa)
Chybiński, Adolf (kierownik wydawnictwa)

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.