Ramona: boston

Zgłoszenie do artykułu: Ramona: boston

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ramona: boston Tytuł oryginalny: Ramona: waltz song Wayne, Mable (muzyka)
Gilbert, Louis Wolfe (słowa)
Włast, Andrzej (tłumaczenie)
Lowe, Fred (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wayne Mable, Gilbert Louis Wolfe, Włast Andrzej

Data wydania:

1927 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa, Ryga: Joachim Altschuler

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” NWI/605

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1993 : 1312/1 /326/

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1987 : 303/9 (125)

Infomacje

Na stronie tytułowej widnieje dedykacja: Czarująca melodia z teatru „Morskie Oko”.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.