Antologia muzyki chóralnej renesansu na chór mieszany a cappella

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Antologia muzyki chóralnej renesansu na chór mieszany a cappella Wiechowicz, Stanisław (redakcja)
Gaj, Jacek (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wiechowicz Stanisław, Gaj Jacek Obsada instrumentalna: Na chór mieszany a capella.

Rok wydania:

1965

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

lipiec 1965

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1965 : 365

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 186 stron (w tym 185 liczbowanych i 1 nieliczbowaną) o wymiarach 30 na 21 cm. Oddany do druku w grudniu 1964 r. Zawiera nuty oraz teksty w języku: polskim, francuskim, niemieckim i włoskim.

W publikacji znajdują się utwory na chór mieszany a cappella takich kompozytorów jak m. in.: Josquin des Prés, Clément Janequin, Adrian Willaert, Giovani Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Luca Marenzio oraz Claudio Monteverdi.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.