Antologia muzyki chóralnej renesansu na chór mieszany a cappella

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Antologia muzyki chóralnej renesansu na chór mieszany a cappella Wiechowicz, Stanisław (redakcja)
Gaj, Jacek (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wiechowicz Stanisław, Gaj Jacek Obsada instrumentalna: Na chór mieszany a capella.

Data wydania:

1968

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wydanie:

2

Data druku:

styczeń 1968

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1968 : 25

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 186 stron (w tym 185 liczbowanych i 1 nieliczbowaną) o wymiarach 30 na 21 cm. Oddany do druku w październiku 1967 r. Zawiera nuty oraz teksty w języku: polskim, francuskim, niemieckim i włoskim.

W publikacji znajdują się utwory na chór mieszany a cappella takich kompozytorów jak m. in.: Josquin des Prés, Clément Janequin, Adrian Willaert, Giovani Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Luca Marenzio oraz Claudio Monteverdi.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.