Szlagiery starej Warszawy: śpiewnik andrusowski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Szlagiery starej Warszawy: śpiewnik andrusowski Wielanek, Stanisław (zebrał, opracowanie)
Łagida, Dorota (opracowanie graficzne)
Cychol-Wiśniewska, Wiesława (redakcja)
Kiedrowska, Marzenna (redakcja techniczna) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wielanek Stanisław

Data wydania:

1994 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo „Boston”, Wielanek, Stanisław

Miejsce druku:

Czeski Cieszyn: Těšinská tiskárna (druk i oprawa)

ISBN:

8390225204

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1995 : 1305/10a /137/

Infomacje

Teksty i nuty (z zapisem funkcyjnym akompaniamentu) szlagierów starej Warszawy przeplatane anegdotami, skeczami oraz monologami cytowanymi z programów kabaretowych, a także starych pocztówek. Na okładce znajdują się zdjęcia aktorów: Adolfa Dymszy, Hanki Ordonówny, Eugeniusza Bodo, Jadwigi Andrzejewskiej, Janiny Sokołowskiej i Ludwika Sempolińskiego.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.