Zgłoszenie do artykułu: Rebeka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Rebeka Włast, Andrzej (muzyka)
Białostocki, Zygmunt (słowa)
Rynczak, Józef (sztych) Oznaczenie autora wg wydawcy: Włast Andrzej, Białostocki Zygmunt Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1933 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Andrzeja Własta, Feliks Grąbczewski

Wydanie:

2

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne Eugeniusza i Dra Kazimierza Koziańskich (druk); Fletnia (litografia)

Znak wydawniczy:

A. 41 W.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1988 : 1127/4 (176)

Infomacje

Tango z rewii pt. „Yo-Yo” granej w teatrze „Morskie Oko” i wykonywanej przez Dorę Kalinównę.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.