Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej

Zgłoszenie do artykułu: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej Wolański, Ryszard (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wolański Ryszard

Data wydania:

1995

Miejsce wydania:

Warszawa: Agencja Wydawnicza „Morex”

ISBN:

83-86848-05-7

Typ publikacji:

leksykon

Infomacje

Pierwszy powojenny leksykon obejmujący ponad 70-letnią historię polskiej muzyki rozrywkowej. Zawiera 600 haseł osobowych, w tym ponad 100 biogramów solistów i zespołów polskiego jazzu, liczne aneksy, kalendarium oraz spis 3000 polskich piosenek (tytuł, kompozytor, autor).