Piosenki z trumienki

Zgłoszenie do artykułu: Piosenki z trumienki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piosenki z trumienki Zembaty, Maciej (autor, ilustracje)
Bogacki, Janusz (opracowanie muzyczne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Zembaty Maciej, Bogacki Janusz Uzupełnienie: Maciej Zembaty ; rys. Maciej Zembaty ; zapis nutowy Janusz Bogacki

Seria:

Biblioteka Bardów – Twój Styl

Data wydania:

2002

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”

ISBN:

83-7163-314-9

Typ publikacji:

tomik poezji

Infomacje

Autorski tomik tekstów piosenek znanych m.in. z płyty pt. Piosenki z trumienki. Całość zdobią własnoręczne rysunki autora oraz zapis melodii i funkcji akompaniamentu gitarowego.