Communiones: per canto solo cum organo

Zgłoszenie do artykułu: Communiones: per canto solo cum organo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Communiones: per canto solo cum organo Zieleński, Mikołaj (muzyka)
Szczepańska, Maria (redakcja)
Szweykowski, Zygmunt Marian (wstęp) Oznaczenie autora wg wydawcy: Zieleński Mikołaj Uzupełnienie: muzyka Mikołaj Zieleński ; wg pierwodruku z 1611 r. przygotowała do wydania Maria Szczepańska ; wstęp Zygmunt Maria Szweykowsk Obsada instrumentalna: Per canto solo cum organo.

Seria:

Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, 45

Data wydania:

1961

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wydanie:

2

Data druku:

wrzesień 1961

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1962 : 57

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 20 stron o wymiarach 34 na 24 cm. Zawiera teksty równoległe w języku polskim i łacińskim. Wstęp w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.