Pieśni kościelne : na cztery mieszane głosy z dowolnym towarzysze...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Pieśni kościelne : na cztery mieszane głosy z dowolnym towarzyszeniem organów : dla użytku w szkołach średnich : wydał Franciszek Lorenz nauczyciel śpiewu przy C. K. Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie

Tytuł oryginalny:

Pieśni kościelne : na cztery mięszane głosy z dowolnem towarzyszeniem organów : dla użytku w szkołach średnich : wydał Franciszek Lorenz nauczyciel śpiewu przy C. K. Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie

Obsada instrumentalna:

Na cztery głosy mieszane z towarzyszeniem organów ad libitum.

Data powstania:

10 grudnia 1871

Miejsce powstania:

Lwów

Postać zapisu:

partytura

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1939 : 16

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 82 strony, w tym 2 niezapisane, o wymiarach 26,5 x 18,5 cm. Zawiera wstęp pisany ręką Franciszka Lorenza. Msza składa się z następujących części w języku polskim: Kyrie, Gloria, Ewangelia, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus. Dokument pisany piórem, różnymi rodzajami atramentu, zawiera dopiski i numerację stron zapisane ołówkiem. Manuskrypt zawarty w twardej oprawie, o wymiarach 27 x 19,5 cm, z dodatkowymi stronami pierwszą i ostatnią

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.