Pieśni kościelne : na cztery mieszane głosy z dowolnym towarzysze...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

1. Msza

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)
Felsztynski Henryk (oprac. tekstu)

Incipit:

Boże lud Twój…

Tytuł oryginalny:

Veni creator : melodya zwykła

3. Do Boga

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Błysnął poranek zniknęły cienie…

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Ty któryś słowem...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Tytuł równoległy:

Laudate Dominum de coelis

Incipit:

Chwalcie Pana wszyscy...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Da mihi Jesu...

Autorzy:

Antoniewicz Bołoz Karol (muz.)
Gorecki Antoni (sł.)

Incipit:

O Ty przedwieczny...

8. Do Boga

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)
Krasicki Ignacy (sł.)

Incipit:

Do Ciebie Panie...

Autorzy:

Kloss I. F. (układ)

Tytuł oryginalny:

Actus fidei spei et charitatis : melodya dawniejsza

Incipit:

Credo mi Te...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Tytuł oryginalny:

Pieśń o Najśw. Maryi Panny = O Niepokalanem Poczęciu N. Maryi P.

Tytuł równoległy:

O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Incipit:

Witaj święta i poczęta...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Tytuł oryginalny:

Zdrowaś Marya : melodya pierwsza

Incipit:

Matko wszechwładcy i niebian Królowo...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Tytuł oryginalny:

Zdrowaś Maria : melodya druga

Incipit:

Matko wszechwładcy i niebian Królowo...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Aniele stróżu duszy...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Z nieba wysokiego Bóg zstąpił...

Tytuł oryginalny:

Gdy się Chrystus Rodzi : melodya zwykła

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Tytuł oryginalny:

Śpiew na uroczystość Trzech Króli : melodya używana w Rzeszowskiem

Tytuł oryginalny:

Pozwól mi Twe męki śpiewać : melodya zwykła

Autorzy:

Lorenz Franciszek (ojciec) (muz.)

Incipit:

Stabat Mater dolorosa...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Żal mię rozbiera...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Patris sapientia veritas...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (ojciec) (muz.)

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Requiem aeternam dona eia...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (ojciec) (układ)

Incipit:

Dies irae dies illa...

Autorzy:

Horak W. (muz.)

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Zmarły człowiecze z tobą się żegnamy...

Autorzy:

Kloss I. F. (układ)

Tytuł oryginalny:

Te Deum laudamus : melodya dawniejsza

Autorzy:

Haydn Józef (muz.)

Incipit:

Boże wspieraj Boże ochroń...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Incipit:

Wszechmocny Panie wiekuisty Boże...

Autorzy:

Lorenz Franciszek (muz.)

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.