Pieśni : op. 3

Zgłoszenie do artykułu: Pieśni : op. 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Autorzy:

Gablenz I. (sł.) Gablenz Jerzy (muz.)

Tytuł oryginalny:

L 1. Przykrył biały śnieg

Data powstania:

1918-01-30

Autorzy:

Gablenz I. (sł.) Gablenz Jerzy (muz.)

Tytuł oryginalny:

L 2. Może Ci będzie trochę żal

Data powstania:

1918-02-01

Autorzy:

Gablenz I. (sł.) Gablenz Jerzy (muz.)

Tytuł oryginalny:

L 3. Smutek wkradł się w moją duszę

Tytuł równoległy:

Twoje jasne oczy

Data powstania:

1918-02-02

Autorzy:

Łepkowski Karol (sł.) Gablenz Jerzy (muz.)

Tytuł oryginalny:

L 4. Poprzez ugory

Data powstania:

1918-03-02

Autorzy:

Asnyk Adam (sł.) Gablenz Jerzy (muz.)

Tytuł oryginalny:

L 5. Za moich młodych lat

Data powstania:

1918-03-13

Autorzy:

Łepkowski Karol (sł.) Gablenz Jerzy (muz.)

Tytuł oryginalny:

L 6. Słoneczny żar

Data powstania:

1918-05-20

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.