Wielki człowiek do małych interesów

Zgłoszenie do artykułu: Wielki człowiek do małych interesów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Wielki człowiek do małych interesów

Obsada instrumentalna:

Na głos z akompaniamentem.

Data powstania:

9 marca 1947

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf Kazimierza Meyerholda

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1983 : 832/46 (50)

Informacje dodatkowe:

Na stronie pierwszej wpisano niebieskim piórem tekst Słuchaj Jasiu, pod cienistym borem. Rękopis nie zawiera wpisanego tekstu słownego do pozostałych pieśni. Do rękopisu dodano różową kartkę z napisem Różne. Dokument pisany ołówkiem i piórem, znajduje się w teczce z inną kompozycją wokalno-instrumentalną. Rękopis obejmuje 24 nienumerowane strony, w tym 2 niezapisane o wymiarach 36 na 26 cm i mniej.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.