Wielki człowiek do małych interesów

Zgłoszenie do artykułu: Wielki człowiek do małych interesów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł oryginalny:

N. 8. D Oj chmielu, chmielu

Tytuł oryginalny:

N 6. Bronowicka chata

Tytuł oryginalny:

N 15. Gaicek zielony

Tytuł oryginalny:

N 15A. Pani gospodyni

Tytuł oryginalny:

N 14. Tobie cześć chwała

Tytuł oryginalny:

N 4. Pod zielonym jaworem

Gatunek:

polonez

Tytuł oryginalny:

N 5. Oj siadaj, siadaj Hanuś

10. O lo Boga

Tytuł oryginalny:

N 11. O lo Boga

Tytuł oryginalny:

N 8A. Czas już nadchodzi

Tytuł oryginalny:

N 8C. Ty nasa Hanusiu

Tytuł oryginalny:

N 7. O Krakowie

Tytuł oryginalny:

N 12. Pieśń flisaków

Tytuł oryginalny:

N 9. Polonez i śpiew : (Przypatrzcie się)

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.