Kłosy z Naszej i Obcej Niwy

Zgłoszenie do artykułu: Kłosy z Naszej i Obcej Niwy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (38)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka
Numer w serii
Strzałka

Maria, Mari!

Gebethner i Wolff

1910

111

Gdybyś odczuła

Gebethner i Wolff

1910

98

Rozstanie

Gustaw Sennewald

1895

77

Znasz li ten kraj?: elegia: op. 20

Gebethner i Wolff

1895

1

Chata w cieniu: ballada: dz. 18 nr 1

Gebethner i Wolff

1895

3

Dlaczego?

Gustaw Sennewald

1895

4

Dziewczę i gołąb: walc

Gebethner i Wolff

1895

5

Moja pieszczotka

Gustaw Sennewald

1894

7

Śpiew Janka: z obr[azku] wiejsk[iego] „Werbel domowy”

Gebethner i Wolff

1895

9

Śpiewak w obcej stronie

Gebethner i Wolff

1895

8

Tęskne chłopię

Gebethner i Wolff

1895

10

Tęskne chłopię

Gustaw Sennewald

1895

10

Tęsknota dziewczyny

Gebethner i Wolff

11

Tęsknota dziewczyny

Gebethner i Wolff

11

Zo zulicz: dumka

Gebethner i Wolff

1895

12

Zranione serce: tyrolska pieśń

Gustaw Sennewald

1895

82

Dumka

Gebethner i Wolff

15

Matuchno!

Gustaw Sennewald

1882

19

Serenada: pieśń ludowa włoska: wykonywana w dramie „Hrabina Tea”

Gebethner i Wolff

1893

22

Matuleńko!

Gebethner i Wolff

20

Piosenka ludowa włoska „Marinarella”

Gebethner i Wolff

21

Wysłuchaj mnie: mazurek

Gebethner i Wolff

1895

23

Niebieskie oczy: mazurek

Gebethner i Wolff

1895

37

Poezja Życia: z repertuaru p. Adolfiny Zimajerowej

Gebethner i Wolff

1895

87

Córka: piosneczka

Gebethner i Wolff

50

Pieśń pożegnania: op. 15

Gebethner i Wolff

110

Tu wśród nas

Gebethner i Wolff

1900

93

Pieśń pożegnania: op. 15

Gebethner i Wolff

110

Dwa śpiewy: op. 30

Gebethner i Wolff

1895

68

Moja srebrna złota: op. 9, no 1

Gebethner i Wolff

1895

56

Nie będę cię rwała: op. 15

Gebethner i Wolff

1895

61

Op. 15: pięć pieśni: komplet

Gebethner i Wolff

1895

63

Op. 15: pięć pieśni. nr 4, Nie będę cię rwała

Gebethner i Wolff

1895

61

Op. 28: dwa śpiewy: Panieneczka ; Astry

Gebethner i Wolff

1895

67

Pięć pieśni: op. 15

Gebethner i Wolff

1895

63

Trzy pieśni: op. 21 nr 3: Nie mów

Gustaw Sennewald

1895

66

Dwie piosnki: Mój kwiatek ; Posyłka: op. 14

Gebethner i Wolff

1895

73

Dzikie sny: op. 24

Gebethner i Wolff

1895

75

Więcej...
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.