Feicht, Hieronim

Zgłoszenie do artykułu: Feicht, Hieronim

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Feicht, Hieronim

Data urodzenia:

1894

Data śmierci:

1967

Informacje

Polski muzykolog i kompozytor, badacz muzyki dawnej, szczególnie średniowiecza i renesansu, członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy, profesor Uniwersytetu Warszawskiego[4]. Autor prac m.in. Polifonia renesansu (1957 r.), Muzyka w okresie polskiego baroku (1958 r.)[3].

Bibliografia

1. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym.

2. 

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny.

3. 

http://portalwiedzy.onet.pl/15604,,,,feicht_hieronim,haslo.html.
Encyklopedia opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra [odczyt: 12.02.2009].

4. 

Melodie na psałterz polski. Cz. 1, s. 1.
W publikacji znajdują się nienumerowane karty.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.