4 lipca w Warszawie

Zgłoszenie do artykułu: 4 lipca w Warszawie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Cóż to dziś jest za święto

cóż to za wielka radość

przez nasze piękne miasto

amerykańce jadą

w szkolonej w partii ręce

powiewa chorągiewka

a w ustach wyćwiczonych

znów zabrzmi stara śpiewka

gwiaździsty sztandar

powiewa na ulicy

biją pokłony

zdradliwi politycy

wielka parada

parada na ulicach

nowego pana

fetują niewolnicy

W klatce ich wychowano

chodzili na kolanach

gdy zdechł stary santrapa

nowego trzeba pana

może rzuci dolara

lub łaskawie nagrodzi

albo rąbnie rakietą

gdy sługa nie dogodzi

gwiaździsty sztandar

powiewa na ulicy

biją pokłony

zdradliwi politycy

wielka parada

parada na ulicach

nowego pana

fetują niewolnicy.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 15.12.2015].