A ja wolę w cieniu

Zgłoszenie do artykułu: A ja wolę w cieniu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Powiem ci coś co cię zaciekawi, przyjeżdżam tu już od wielu lat,

Korzystam z morskich plaż, namiętnie prażę twarz,

Kocham słońce – tak gorące.

Rozgrzany piach, żar się z nieba leje. Rozkleja mózg, studzi zapał mój.

I wtedy właśnie ja, odkrywam w środku dnia,

Prawdę czystą – oczywistą.

Że ja wolę w cieniu, chłodzić się w strumieniu

Paradoksem wielkim jest – w słońcu też..

Że ja wolę w cieniu, chłodzić się w strumieniu,

Paradoksem wielkim jest że w słońcu też...

I kiedy tak, leżysz gdzieś na plaży, a słońca żar studzi zapał twój,

Przypomni ci się ta, odkryta w środku dnia,

Prawda czysta – oczywista.

Że ja wolę w cieniu, chłodzić się w strumieniu.

Paradoksem wielkim jest – w słońcu też...

Że ja wolę w cieniu, chłodzić się w strumieniu.

Paradoksem wielkim jest – że w słońcu też...

A ja wolę w cieniu, a ja wolę w cieniu,

A ja wolę w cieniu, w słońcu też...

Bibliografia

1. 

http://czerwonegitary.pl/.
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 19.05.2015].