A kto z was ma tengi krzyży

Zgłoszenie do artykułu: A kto z was ma tengi krzyży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A kto z was ma tengi krzyży

Polka zamarstynowska

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

nieznany

Data powstania:

Utwór pochodzi z przełomu XIX i XX w.

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Poszczególne zwrotki tworzono na poczekaniu przy kuflu piwa lub w trakcie zabawy. Treść niektórych zwrotek nie łączyła się z całością lub była znana tylko fragmentarycznie, na przykład:

„Ty majsterku kichnij sobi,

każdy powi ci na zdrowi,

ali w duchu sy pomyśli:

najży ci chulera ściśni”.

Albo:

„Naj sy pani w koću stani,

bu farfocli wiszu z pani”[1].

Bibliografia