Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 r...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku Habela, Jerzy (autor)
Kurzowa, Zofia (autor)
Wysocka, Barbara (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Habela Jerzy, Kurzowa Zofia Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Seria:

Muzyka polska w dokumentacjach i interpretacjach: ludzie, dzieła, sprawy

Data wydania:

1989

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

1989

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

ISBN:

8322403860

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S55

Infomacje

Zbiór piosenek lwowskich, stanowiących dokument polskiej kultury obyczajowej, muzycznej i językowej przełomu XIX i XX w. Zawiera teksty i nuty (zapis melodii). Zbiór piosenek rejestruje teksty główne oraz ich ważniejsze warianty słowne i melodyczne. Każda piosenka posiada komentarz zawierający informację o źródłach piosenki. Publikacja zawiera objaśnienia niezrozumiałych wyrazów oraz nietypowych form gramatycznych.

Dostęp