Zgłoszenie do artykułu: A luli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Luli, luli,

A lulu, a lulu,

Kolebka z marmuru,

Pieluszki z rąbeczku,

Uśnij aniołeczku.

A luli, a luli,

Matula utuli,

A luli, a luli,

Matula utuli.

Luli, luli,

Czerwone jagody

Spadają do wody,

Boże daj ci zdrowie

I dodaj urody.

A luli, a luli...

Lili, Luli,

Choć nie masz urody,

Byleś był poczciwy,

Będę Boga prosić

Ty będziesz szczęśliwy.

A luli, a luli...

Luli, luli,

Choć nie masz urody,

Majątku niewiele,

Tylko się wychowaj,

A będzie wesele.

A luli, a luli...[1]

Bibliografia

1. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 190, 191.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.