A przecież taki był

Zgłoszenie do artykułu: A przecież taki był

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A przecież taki był

Autor słów:

Sobczak, Andrzej[1], [2]

Kosmala, Andrzej[2]

Autor muzyki:

Milian, Jerzy[2]

Wykonania poza albumami:

Skowroński, Wojciech

Bibliografia

1. https://online.zaiks.org.pl.
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 25.01.2017].

2. http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 25.01.2017].