A ty ptaszku, kręgulaszku

Zgłoszenie do artykułu: A ty ptaszku, kręgulaszku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A ty ptaszku, kręgulaszku

A ty ptaszku

Melodia:

ludowa z lubelskiego[1]

Bibliografia

1. Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 273.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 12 pieśni ludowych: na chór mieszany 3-głosowy, s. 6.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.