A wcora z wiecora

Zgłoszenie do artykułu: A wcora z wiecora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A wcora z wiecora

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

Trebunia, Krzysztof
Opracował na podstawie słów kolędy wywodzących się z tradycji ludowej.

Melodia:

tradycyjna[1]

Informacje

Słowa i muzyka wywodzące się z tradycji ludowej kolędy A wczora z wieczora opracował Krzysztof Trebunia[1].

Bibliografia

1. 

http://www.trebunie.pl/teksty_08.htm#5.%20%20A%20WCORA%20Z%20WIECORA
Oficjalna strona internetowa zespołu Trebunie Tutki [odczyt: 26.03.2014].