A wczora z wieczora

Zgłoszenie do artykułu: A wczora z wieczora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A wczora z wieczora

A wcora z wieczora

Klasyfikacja:

kolęda

Melodia:

tradycyjna[5]

Informacje

Pieśń ta, którą Symfonie anielskie z 1630 r., zalecają śpiewać na nutę piosenki świeckiej o tym samym incipicie, natomiast ręczna adnotacja na egzemplarzu Symfonii na nutę A będziesz mnie bijał, miała i inne melodie. Mioduszewski (Pastorałki i kolędy, 1843 r.) podaje ich trzy, z tym że nie wiadomo, w jakim pozostają one stosunku do wyżej wymienionych. Melodia przyjęta we współczesnej praktyce (którą zamieszczamy jako wersję I) jest bardzo zbliżona do przekazu Siedleckiego (Śpiewniczek, 1908 r.), różnego od zapisów Mioduszewskiego (z których jeden podajemy jako wersję II).

Tekst jest pozycją szesnastą Symfonii anielskich. Powtarzają go w identycznej wersji wszystkie XVIII-wieczne zbiory drukowane, rękopisy BJ 3639, 3646 i kantyczka Chybińskiego w II części. Liczy 15 zwrotek – podajemy 1,2,6,7 i ostatnią[1].

Drugi wariant tekstu pochodzi z Mazowsza[2].

Bibliografia

1. 

Polskie kolędy i pastorałki: antologia, s. 59, 60, 171.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 62, 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 23.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

50 najwięcej używanych kolęd, s. 5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

http://www.trebunie.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Trebunie Tutki [odczyt: 26.03.2014]. Zawiera dwie zwrotki utworu.

6. 

Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2, s. 31.
Publikacja zawiera dwie pierwsze zwrotki.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.