A zbieraj sie do ślubu

Zgłoszenie do artykułu: A zbieraj sie do ślubu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A zbieraj sie do ślubu

A zbieraj sie do ślubu, po cie Jasio przyjechał

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Bibliografia

1. Piosenki z krakowskiego, s. 41.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Źródło piosenki: Radwan, pow. Dąbrowa Tarnowska. W związku ze zmianami w administracyjnym podziale kraju istnieje możliwość dezaktualizacji informacji.

2. http://www.ispan.pl.
Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk; wykonawca: Karolina Orszulak; data zapisu: 06.12.1950.