Ach! Powtórz raz jeszcze!

Zgłoszenie do artykułu: Ach! Powtórz raz jeszcze!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Słyszałam raz przez radjo twój głos

I wtedy sprzągł się z twoim mój los!

Po nocach wciąż szlocham

I czuję, że kocham

To samo i Zocha mówi też!

Choć nie wiem, jak wyglądasz, lecz cóż?

Ja widzę cię wśród lilji i róż...

O racjonalnej hodowli krów

Twój odczyt chcę słyszeć znów!

Ach! Powtórz raz jeszcze, gdy słyszę cię

Wciąż dziwne mam dreszcze

I czegoś chcę!

A w myślach mych pieszczę

Nieznane te twe usta i oczy twe!

Oglądam się, myślę, że może to ty,

W kawiarni lub w kinie głos luby brzmi.

Ach! Powtórz raz jeszcze, gdy słyszę cię,

Tak bardzo twych pieszczot chcę!

I nie wiem, czy to miłość, czy nie

Bo słyszę cię codziennie we śnie,

Lecz gdy mi się zdarzy

Że sen mnie rozmarzy

Nie widzę twej twarzy

Ani rusz!

Lecz za to głos, co w radjo mi brzmiał

Rozkosznych przeżyć tyle mi dał!

Wciąż błądzę, szukam, gdzie jesteś ty

Na jawie chcę przeżyć sny!

Ach! Powtórz raz jeszcze, gdy słyszę cię

Wciąż dziwne mam dreszcze

I czegoś chcę!

A w myślach mych pieszczę

Nieznane te twe usta i oczy twe!

Oglądam się, myślę, że może to ty,

W kawiarni lub w kinie głos luby brzmi.

Ach! Powtórz raz jeszcze, gdy słyszę cię,

Tak bardzo twych pieszczot chcę![1]