Ach, czemu ziemię polską

Zgłoszenie do artykułu: Ach, czemu ziemię polską

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ach, czemu ziemię polską niemiecki depcze but,

Ach, dokąd nasze dzieci zabijać będzie wróg?

/Jak długo tej niewoli, jak długo naszych łez?

Obozów i Majdanków, ach, kiedyż kajdan kres?/bis

Więc stoimy już w szeregach naszych podziemnych sił,

Nie szczędzimy swego życia, młodości ani krwi.

/Walczyć będziemy wiernie, do ostatniego tchu!

Wrócimy jak zwycięzcy albo legniemy tu./bis

Las będzie nam ostoją, schronieniem w czasie walk,

Będziemy nękać wroga bez odpoczynku, snu.

/Nie stanie na przeszkodzie nam Niemiec ani strach,

Bo „Ta, co nie zginęła” nam rodzi się we snach./bis

Choć Niemców jest aż tyle, my nie cofniemy się,

Zwyciężym lub zginiemy, ale nie damy się.

/Podziemni my żołnierze, nam twierdzą każdy próg,

Wygnamy okupanta, oswobodzimy lud./bis[1]

Bibliografia

1. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 317, 530, 531.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.