Ach, mój Jezu!

Zgłoszenie do artykułu: Ach, mój Jezu!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz w Ogrojcu zekrwawiony!

Tam Cię Anioł w smutku cieszył, skąd był świat pocieszony.

Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu,

pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie.

Ach mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie!

Twarz najświętsza zekrwawiona, głowa wszystka w Krwi tonie.

Przyjdź mój Jezu...

Ach mój Jezu, jakeś srodze do słupa przywiązany,

Za tak ciężkie grzechy nasze okrutnie biczowany!

Przyjdź mój Jezu...

Wychodzisz, mój drogi Jezu, na górę Kalwaryjską,

Trzykroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko.

Przyjdź mój Jezu...

A gdy, mój najmilszy Jezu, na krzyżu już umierasz,

Dajesz ducha Ojcu w ręce, grzesznym niebo otwierasz.

Przyjdź mój Jezu...

Ach mój Jezu, gdy czas przyjdzie, że już umierać trzeba,

Wspomnij na Twą gorzką mękę, nie chciej zawierać nieba!

Przyjdź mój Jezu...

Gdyś jest Sędzią postawiony nad żywymi, zmarłymi,

Zmiłujże się nad duszami w czyścu zostającemi.

Wieczny pokój daj im, Panie

W niebie odpoczywanie.[1], [2]

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 110.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Pieśni wielkopostne, s. 1.
Publikacja zawiera trzy pierwsze zwrotki. Nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Zawiera natomiast harmonizację na chór męski a capella autorstwa Stanisława Bursy.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.